Ranger Marketing! Víc, než byste čekali! Ranger Marketing - Certifikovaný partner T-Mobile

KDO JSME?

Společnost Ranger Communication Centres je součástí celoevropské rodiny společností Ranger Marketing, které se již od roku 1992 zabývají přímým prodejem a telefonickým prodejem. Své zastoupení má Ranger Marketing v mnoha evropských zemích od skandinávského Švédska až po východněji položené Maďarsko.

Od roku 2001 působí Ranger Marketing také v České Republice a to nejprve prostřednictvím společnosti Option One a.s. a od ledna roku 2007 přímo pod názvem Ranger Czech Republic a.s.

Na základě rozvoje služeb v oblasti telemarketingu, došlo v září roku 2007 k rozdělení společnosti a vzniku společnosti Ranger Communication Centres a.s., která se zabývá pouze poskytováním telemarketingových služeb a přináší pro zákazníky ten nejkvalitnější servis a péči.

 

ČÍM SE ZABÝVÁME?

Aktivity společnosti se zaměřují především na oblast mobilních telekomunikací a finančních služeb.

Pro naše obchodní partnery zajistíme aktivní či pasivní telemarketing. Tím ovšem naše práce nekončí, v případě zájmu jsme schopni zajistit doručování smluv, jejich další zpracování i následnou péči o zákazníka.

Svým obchodním partnerům Ranger Communication Centres garantuje kvalitu uzavíraných obchodních smluv či objednávek služeb díky několikastupňové kontrole údajů o zákazníkovi a službě nebo zboží, které objednal. Spokojenost a informovanost zákazníka je jištěna víceúrovňovým systémem, ve kterém figuruje nejen prodejce, který zprostředkovává první kontakt s klientem, ale také operátoři oddělení kvality, kteří se zákazníkem znovu procházejí základní informace o zakoupené službě či zboží. Také se ujišťují o tom, že zákazník souhlasí a rozumí všem podmínkám, které jsou spojeny s objednávkou a ověřují spokojenost s průběhem telefonního prodeje. Naše oddělení kvality zároveň ověřuje správnost a úplnost dodaných dokumentů a údajů o zákaznících, zároveň maximálně zefektivňuje proces objednání služby.

 

LIDÉ

Motto:
Tak jako základem všeho živého na Zemi je voda,
pro naši společnost jsou to lidé.

Základním stavebním kamenem úspěchu Ranger Communication Centres jsou lidé. Služby, které nabízíme obchodním partnerům jsou postaveny především na tom, jak výkonní jsou lidé v naší společnosti. Naše společnost klade velký důraz na spokojenost a rozvoj zaměstnanců. Všichni naši kmenoví zaměstnanci pracují na hlavní pracovní poměr a setrvávají ve firmě i několik let, čímž je zajištěna jejich maximální znalost produktů a prodejních dovedností.Oddělení lidských zdrojů zodpovídá za vytváření takových týmů, které pro klienty přinášejí maximální přidanou hodnotu a ještě něco navíc. Tato strategie je podložena přijetím dlouhodobého závazku rozvíjet své zaměstnance a mít jasnou vizi s rozpracovanými dílčími plány. Zaměstnanci mají možnost kariérního růstu, dáváme jim příležitost pro další rozvoj jejich dovedností a ceníme si jejich potenciálu a zkušenosí.

Cílený nábor

Naším závazkem je reprezentovat dobře značku našeho obchodního partnera s každým klientským hovorem. Proto do svých týmů vybíráme cíleně takové kolegy, kteří odpovídají specifickým požadavkům našich partnerů.

Rozvoj

Protože trh je neustále v pohybu a přináší sebou nové příležitosti, je nutné na tuto situaci aktivně odpovídat. Proto náš tréninkový cyklus nekončí úvodním školením. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni interními i externími lektory.

Hodnocení

Ve společnosti Ranger je nastaven systém pravidelných hodnocení. Jeho účelem je příležitost identifikovat silné a slabé stránky jedince s následným tréninkem, nikoli stanovit sankce za neplnění úkolů. Každý manažer přijímá odpovědnost za hodnocení a rozvoj svého týmu.

Kariéra

Ranger podporuje kariérní růst zaměstnanců. Posilujeme loajalitu zaměstnanců tím, že je kromě systematického přípravného vzdělávání, podporujeme v přebírání odpovědnějších funkcí. Interní mobilita je preferována.

Komunikace

Komunikace ve společnosti Ranger je jasná a srozumitelná. Podporujeme atmosféru otevřené komunikace a zpětných vazeb.

Firemní kultura / Office

Snažíme se podchytit jedinečnou atmosféru společnosti Ranger a nadále ji rozvíjet. V prostředí otevřené komunikace, kde zaměstnanci mají maximum možných informací i právo vyslovit svůj názor, je zaručena budoucnost zdravě fungující moderní společnosti.